Dechové nástroje

 

Dechové nástroje se dělí na dřevěné a žesťové (plechové). Podle nástrojů uvedených vedle jmen učitelů je zřejmé, které z nich se u nás učí. Přesto jsme schopni dál nabídnout díky aprobaci našich pedagogů i hru na hoboj.

Vyučující: 

  • Petr Verbík             (zobcová a příčná flétna) 
  • Alexandr Kunert     (zobcová flétna, trubka, lesní roh, tuba)
  • Mgr. Klára Míčová (zobcová flétna, saxofon, klarinet)
  • Jan Divoký       (zobcová flétna, pozoun, trubka) 
  • Lenka Grebeňová   (zobcová flétna)
  • Jan Prokop (zobcová flétna)
  • Josef Mareček (zobcová flétna)

Petr Verbík oceňuje bohatství hudby: "Od dětství jsem příznivcem, hudebním fanouškem a ctitelem muziky. Hudba je jev, který povznáší a naplňuje všechny její účastníky, tzn. ty, kteří ji vymýšlejí, kteří ji hrají a ty, kteří ji poslouchají. Posluchačů, těch je nejvíc a užívají si na hudbě plody její přívětivé tváře - z různých pohnutek vyhledávají její působení a krásu. My, kteří se snažíme o její provozování (a vyučování), známe velmi dobře také její odvrácenější tvář - to je ta muzikantská zkušenost občas tvrdé a někdy i vyčerpávající práce v rámci sebepřekonávání. Tak nás hudba posouvá dál a výš. Jsem přesvědčen, že muzika ve své nepřeberné pestrosti může dát každému člověku hojně ze svého bohatství. Jen je třeba dobře vybírat a ve svém zájmu se držet dobrého vkusu a kvality." 

 

  

Alexandr Kunert má již s hudbou také své zkušenosti: "Hudba doprovází lidstvo již od nepaměti. Jsem názoru, že hudba působí blahodárně na psychiku člověka a především u malých dětí se velmi výrazně podílí na rozvoji mentálních a motorických schopností a následně dovedností. Hra na hudební nástroj pomáhá také odbourávat různé poruchy učení a také některé zdravotní problémy, např. onemocnění dýchacích cest a další. V neposlední řadě muzika formuje člověka z hlediska sociálně-kulturního. To je jeden z úhlů pohledu, co dobrého hudba přináší celému lidstvu." 


 Klára Míčová

 

Jan Divoký 

 

Lenka Grebeňová