Hudební nauka

 

Hudební nauka pomáhá dětem nejen se všemi teoretickými znalostmi, které jim slouží při čtení notového zápisu a usnadňují tak nastudování skladbiček, ale taky je seznamuje s hudební historií i současností. Zpěv, rozvíjení správného rytmického cítění a další hudební dovednosti vyučuje ve svých hodinách hudební nauky paní učitelka L.Grebeňová v Napajedlích, učitelé E. Münsterová a J. Divoký na odloučených pracovištích.

  •  Hudební pořad připravený u příležitosti projektu Mozartův rok
 
 
  •  Vývojová hudební období - práce žáků 4. a 5. ročníku

 

 

  •  Práce žáků 4. a 5. ročníku na téma projektu ROK VELIKÁNŮ

  • Práce žáků 4. a 5. ročníku na téma "Středověká hudba a renesance".
 
 
 
 
 
 
 

  

  • Hudební nauka Babice - vyučující paní učitelka Eva Hanáčková

Hudební nauka v Babicích


Hudební nauka v Babicích
 

Hudební nauka v Babicích

Prezentace na akcích školy: